2η Ειδική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Θέμα 1οΨήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2023.
Θέμα 2οΨήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2023 ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας, του Δήμου και του ΝΠ που εποπτεύει με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» (ΟΚΠΔΥ).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για