2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 19.02.21

2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 19.02.21

 1. Έκδοση ψηφίσματος για την σεξουαλική παρενόχληση και βία.

 2. Ενημέρωση και παρουσίαση της στρατηγικής του Δήμου για τη Διαχείριση του Αστικού και Περιαστικού

  Πρασίνου.

  i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 3. Εξέταση του υπ’ αριθ. 1319/25-01-2021 αιτήματος της εταιρείας «ΙΝΚΑΤ Α.Ε.», για τη λύση της μίσθωσης

  περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή της Λ. Μεσογείων και Βεντούρη, στην Κοινότητα Χολαργού.

 4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή

  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

  ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 5. 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

  iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 6. Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

 7. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων β’ εξάμηνο 2020 (άρθρο 113 Ν. 1892/1990).

 8. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 4ου τριμήνου 2020. iv. ΓΕΝΙΚΑ

 9. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό οικοδομικής γραμμής στο Ο.Τ. 158β της Κοινότητας Παπάγου και άρση ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και υλοποιημένης κατάστασης, σύμφωνα με το από 27-10-1925 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 322Α/1925) που αφορά το κτίριο αγοράς επί της οδού Εθν. Αμύνης 27.

 10. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτηση του Αστυνομικού Τμήματος Παπάγου Χολαργού, για άδεια κατάληψης πεζοδρομίου επί της οδού Καρατζά 9 της Κοινότητας Παπάγου.

 11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τοποθέτηση οριοδεικτών (πλαστικών κολωνακίων), σε οδικά τμήματα της Κοινότητας Χολαργού.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για