20η Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού. 14.10.2022

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2021 του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για