23η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 22.09.21

23η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 22.09.21

θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
ΓΕΝΙΚΑ(εισηγητής ο Αντιδ/χος Οικονομικών κ. Νικόλαος Βιλλιώτης)
 
1.Συζήτηση – Ενημέρωση για το Καταστατικό του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο: «ΘΡΙΑΣΙΟ Α.Ο.Τ.Α.».
 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λεωνίδας Παππάς
 
2.Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 51/21 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να χορηγηθούν Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε υπαλλήλους του Δήμου.
 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
Αρμόδια Αντιδ/χος κα Σεβασμία Άνθη-Γκιόκα
 
3.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης τριών αιθουσών διδασκαλίας στο 1ο Γυμνάσιο Ελευσίνας για την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Ελευσίνας, για το σχολικό έτος 2021-2022. 
 
 
Ν.Π.Ι.Δ Κ.Ε.Δ.Ε.  Πρόεδρος κα Ζωή Στραϊτούρη
 
4.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των 1ου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (1ο Κ.Δ.Α.Π. Ελευσίνας), 2ου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (2ο Κ.Δ.Α.Π. Ελευσίνας), και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π. Μαγούλας) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.
 
ΓΕΝΙΚΑ
 
5.Επί αιτήματος Τομεακής Οργάνωσης βορειοδυτικής Αττικής ΚΚΕ για παραχώρηση της πλατείας Ηρώων. 
 
6.Επί αιτήματος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας για παραχώρηση της πλατείας Ηρώων και του πεζόδρομου της Ιεράς Οδού.
 
ΝΟΜΙΚΑ
 
7.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου σχετικά με το χειρισμό της υπόθεσης της εταιρείας «ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ»η οποία αφορά την προσφυγή της εταιρείας κατά έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτων του Τμήματος 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για