25η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 22.12.2020

25η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 22.12.2020

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2021

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τους συνδιοκτήτες του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050572125095 Πανταζόπουλου Ιωάννη και Πανταζοπούλου Παναγιώτα για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγράφων των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Ιλίου

3. Λήψη απόφασης συναίνεσης του Δήμου Ιλίου σχετικά με αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών μεταβολών στο Εθνικό Κτηματολόγιο

4. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της 2/2015 Πράξης Προσκύρωσης και Αναλογισμού αποζημίωσης ρυμοτομίας και της 964/2019 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2057Α επί της οδού ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 05/2020 μελέτης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 35 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

6. Λήψη απόφασης για ένταξη την δαπανών στην κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ Γ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

7. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων Δ. ΓΕΝΙΚΑ

8. Λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους από το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αναπληρωματικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και ορισμός νέων μελών αυτών

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για