25η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς 23.12.2020

25η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς 23.12.2020

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 11-11-2020 και στις18-11-2020
Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60΄
   (40΄ερωτήσεις – τοποθετήσεις και 20΄απαντήσεις) + 15’ των πολιτών    
Δ. Έκτακτα θέματα  
Ε. Τακτικά θέματα

1.    Ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

2.    Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής  από το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς για Γενικές Συνελεύσεις της «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» για το έτος 2021

.3.    Επί της 72/2020 απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης καθώς και για τη μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού για το οικ. έτος 2021

.4.    Επί της 65/2020 απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης καθώς και για τη μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού της Κοινότητας     Ν. Ερυθραίας για το οικ. έτος 2021

. 5.    Επί της 8/2020 απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης για τη μείωση δημοτικών τελών ή πλήρης απαλλαγή από αυτά για άπορους ή άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, για το έτος 2021

.6.    Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για τον επικείμενο εμβολιασμό για τον κορωνοϊό

.7.    Επί της υπ΄αρ. 27/2020 απόφασης της ΔΕΠ περί επικαιροποίησης της αναγκαιότητας συνέχισης κατασκευής και ολοκλήρωσης του έργου της προσθήκης νέας πτέρυγας στο 1ο Δημοτικό Κηφισιάς.

8.    Περί όχλησης ή μη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Ινστιτούτο Αισθητικής», στην οδό Δηληγιάννη και Λ. Κηφισίας 293, Ο.Τ. 82, στην Κηφισιά

9.    Έγκριση του τελικού κειμένου του καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον Ο.Τ.Α Α.Μ.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο “SDG 17 GREECE”, στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Κηφισιάς, σύμφωνα με την υπ’αρ. 427/2019 προηγούμενη απόφαση Δ.Σ. .

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για