3η Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού. 31.03.21

3η Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού

Θέμα 1ο    Υποβολή προς έγκριση  της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων 4ου τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 2ο    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για προμήθεια στεφανιών κατάθεσης για τον εορτασμό των Εθνικών Επετείων έτους 2021
Θέμα 3ο    Συγκρότηση Διαφόρων Επιτροπών του Δήμου για το έτος 2021
Θέμα 4ο    Έγκριση Α` Κατανομής πιστώσεων  στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών
Θέμα 5ο    Ρυθμίσεις μισθωμάτων κυλικείων δημοσίων σχολείων
Θέμα 6ο    Αντικατάσταση μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δάφνης – Υμηττού»

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για