30η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 29.10.2018

30η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 29.10.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 30η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων της πόλης.

 2. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση των Πολιτιστικών Συλλόγων της πόλης.

 3. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού- Αθλητισμού- Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

 4. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας μηνός Σεπτεμβρίου 2018 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση – Κατασκευή σταμπωτού δαπέδου της οδού Αγησιλάου του Δήμου Ελευσίνας» της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση των επιτροπών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2017».

 7. Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελευσίνας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υλοποίηση ερευνητικού έργου επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου Ελευσίνας με τίτλο: «Ερευνητικό Έργο για την Εφαρμογή Καινοτόμων Εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ενημέρωση και Εξυπηρέτηση των Δημοτών» καθώς και την έγκριση των όρων αυτής.

 8. Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελευσίνας και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με σκοπό την διερεύνηση στρατηγικών για τη μετάβαση ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κοινότητα των έξυπνων πόλεων με εφαρμογή νέων συστημάτων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας & τεχνολογίας καθώς και την έγκριση των όρων αυτής.

 1. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 80.000,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης της πρόσθετης χρηματοδότησης από τον Δήμο Ελευσίνας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της ΕΣΕΔΕ Δήμου Ελευσίνας.

 2. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.500,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης της πρόσθετης χρηματοδότησης από τον Δήμο Ελευσίνας για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης αύλειου χώρου στο 1ο & 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας.

 3. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.500,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης της πρόσθετης χρηματοδότησης από τον Δήμο Ελευσίνας για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης αύλειου χώρου στο 2ο & 4ο Γυμνάσιο Ελευσίνας.

 4. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.500,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης της πρόσθετης χρηματοδότησης από τον Δήμο Ελευσίνας για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης αύλειου χώρου στο Γυμνάσιο & Λύκειο Μαγούλας.

 5. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.500,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης της πρόσθετης χρηματοδότησης από τον Δήμο Ελευσίνας για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης αύλειου χώρου στο 1ο Γενικό Λύκειο Ελευσίνας.

 6. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.500,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης της πρόσθετης χρηματοδότησης από τον Δήμο Ελευσίνας για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης αύλειου χώρου στο 2ο Γενικό Λύκειο Ελευσίνας.

 7. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.500,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης της πρόσθετης χρηματοδότησης από τον Δήμο Ελευσίνας για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης αύλειου χώρου στο 2ο Γενικό Λύκειο Ελευσίνας.

 8. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.500,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης της πρόσθετης χρηματοδότησης από τον Δήμο Ελευσίνας για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης αύλειου χώρου στο 1ο & 2ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας.

 9. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.430,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης της συνδιοργάνωσης ημερίδας με την Κοιν.Σ.Επ «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» που αφορά σε δράσεις και προοπτικές στην κοινωνική, οικονομική πολιτική & πολιτιστική ζωή για τα άτομα με αναπηρία.

 10. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.200,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης της διοργάνωσης διημερίδας για startups, νέους επιχειρηματίες, επενδυτές, εκπροσώπους εταιριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναζητούν νέες ευκαιρίες στο οικοσύστημα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

 11. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας.

 12. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά επιδόματα.

 13. Λήψη απόφασης για την χορήγηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Θειρών 100 στην Δ.Ε. Ελευσίνας.

 1. Λήψη απόφασης για τις Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.

 2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων του Γυμνασίου Μαγούλας στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας για την πραγματοποίηση προγραμμάτων της Περιβαλλοντικής Ακαδημίας της.

 3. Διαγραφή οφειλών τέλους ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.

 4. Απαλλαγή από προσαυξήσεις.

 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για