37η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 29.12.2020

37η τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 29.12.2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμοδιότητας Οικονομικής Επιτροπής

1.    Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου έτους 2021.

2.    Αναμόρφωση Δημοτικού προϋπολογισμού ο.ε. 2020.

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

3.    Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ του Δήμου Ελευσίνας του ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 73 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας ως χώρου στάθμευσης.

4.    Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων και λοιπές Δράσεις στον Δήμο Ελευσίνας» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

5.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου της σύμβασης «Μελέτης Βελτίωσης της Αστικής Κινητικότητας μέσω Μικρής Κλίμακας Έργων στην Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας».

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λεωνίδας Παππάς

6.    Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Ελευσίνας.

7.    Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» του Δήμου Ελευσίνας.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αρμόδια Αντιδ/χος κα Σεβασμία Άνθη – Γκιόκα

8.    Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου από τη θέση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ελευσίνας.

ΝΟΜΙΚΑ

9.    Καθορισμός αμοιβής των Δικηγόρων Αγγελικής Χαροκόπου και Γεωργίου Τριχίλη για την σύνταξη και κατάθεση δύο εφέσεων κατά των υπ’ αριθμ. Α16026/2020 και Α16027/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί των υπ’ αριθμ. ΠΡ11002/2017 και 12388/2017 προσφυγών της εταιρείας Ο.Λ.Ε.  Α.Ε.

10.    Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων Αγγελικής Χαροκόπου και Δήμητρας Θεοδώρου για τον χειρισμό των υπ’ αριθμ. ΠΡ11002/2017 και 12388/2017 προσφυγών της Ο.Λ.Ε. Α.Ε κατά του Δήμου Ελευσίνας.

11.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Ελευσίνας κατά την συζήτηση της έφεσης που άσκησε αυτός κατά της 1220/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

12.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου για τον χειρισμό της αγωγής που άσκησαν εργαζόμενοι κατά του Δήμου Ελευσίνας.

13.    Καθορισμό αμοιβής των δικηγόρων Μιχάλη Τριαλώνη και Γιώργου Τριαλώνη για την παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στη  συζήτηση των εφέσεων που άσκησε ο Δήμος Ελευσίνας κατά αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

14.    Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων Αγγελικής Χαροκόπου και Γεωργίου Τριχίλη για τον χειρισμό της ΠΡ481/2020 προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας για την επιβολή δημοτικών φόρων και τελών για το χρονικό διάστημα 1-1-2020 – 30-6-2020.

15.    Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων Αγγελικής Χαροκόπου και Γεωργίου Τριχίλη για τον χειρισμό της υποθέσεως επιβολής δυνητικής φορολογίας στην εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ» το έτος 2004.

16.    Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Διαμαντή Καρυώτη αναφορικά με το χειρισμό της με αριθμ. Εισαγωγής Σ.Δ. 13226/19-9-2019 αίτησης την οποία άσκησε η «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας και τον έλεγχο συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την υπ’ αριθμ. 17181/2018 απόφασης του 14ου Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για