4η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 10. 02 .21

4η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 10.02.21

θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    Π.Π.Ε – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης

1.    Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με θέματα που αφορούν την Δημοτική Μονοπρόσωπη Α.Ε. Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας, κατόπιν αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων της Μειοψηφίας (σύμφωνα με το άρ. 3 παρ. δ του κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ.)

           ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

2.    Έγκριση των όρων σύμβασης Χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Ελευσίνας και εταιρείας ΤΙΤΑΝ Α.Ε για τρία τμήματα Γηπέδου συνολικής εκτάσεως 83,23 τ.μ.

3.    Λήψη απόφασης για έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Αποχέτευσης στη Κάτω Ελευσίνα», λόγω εκτέλεσης εργασιών στην οδό Ελ. Βενιζέλου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης

4.    Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Ελευσίνας για την Επικαιροποίηση Τοπικών σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων»

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λεωνίδας Παππάς

5.    Γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ).

ΝΟΜΙΚΑ

6.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για την παράσταση κατά την συζήτηση των εφέσεων κατά των Α13420/2020 και Α13421/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

7.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τον χειρισμό της υπόθεσης των κατά χωρισμόν δικογράφου προσφυγών ΠΡ6594/2020, ΠΡ6595/2020 και ΠΡ6596/2020 της εταιρείας Ο.Λ.Ε Α.Ε.  κατά του Δήμου.

8.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τον χειρισμό  της υπόθεσης των κατά χωρισμόν δικογράφου προσφυγών ΠΡ262/2020 και ΠΡ264/2020 της εταιρείας Ο.Λ.Ε Α.Ε κατά του Δήμου.

9.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τον χειρισμό της υπόθεσης ΠΡ1026/2020 προσφυγής που κατέθεσε η εταιρεία Ο.Λ.Ε. Α.Ε κατά του Δήμου.

10.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Κόντου για την άσκηση έφεσης κατά της 15/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας.

11.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τον χειρισμό των υποθέσεων επιβολής φόρων στην εταιρεία «ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» ήδη «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ» για τα έτη 2005 και 2006.

12.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τον χειρισμό της ΠΡ1227/2020 προσφυγής που κατέθεσε η εταιρεία ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. κατά του Δήμου Ελευσίνας.

13.    Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων Αγγελικής Χαροκόπου και Γεωργίου Τριχίλη για τον χειρισμό των ΠΡ1433/2017 και ΠΡ382/2019 προσφυγών που κατέθεσε η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ κατά του Δήμου Ελευσίνας.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για