5η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 17.02.21

5η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 17.02.21

θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ – εισηγητής Δήμαρχος κ.  Αργύριος Οικονόμου

1.    Λήψη απόφασης για την μετονομασία του Δημοτικού Σταδίου Ελευσίνας.

    ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

2.    Έγκριση μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2021»

3.    Λήψη απόφασης για την παράταση εργασιών του έργου: «Κατασκευή Διακλαδώσεων Αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίνα».

4.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων από πλημμύρα στην Δ.Ε. Μαγούλας».ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης

5.    Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμών και πληρωμών προγραμμάτων.
6.    Ορισμός υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμού και πληρωμών της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης του έργου: «Εργασίες Διαμόρφωσης του απαλλοτριωμένου ακινήτου ιδιοκτησίας ΥΠ.ΠΟ.Α στην συμβολή των οδών Δήμητρος, Πλούτωνος και Γκιόκα (Ο.Τ. 121) στην Ελευσίνα και μετατροπής του σε υπαίθρια έκθεση λίθινων ευρημάτων».

7.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λεωνίδας Παππάς

8.    Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης συμμετοχής και επιχορήγησης του Δήμου Ελευσίνας για την υλοποίηση έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» (ΕΣΠΑ 2014-2020).ΝΟΜΙΚΑ

9.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη για τον χειρισμό της υπόθεσης της αίτησης ακύρωσης που άσκησε ο Δημήτριος Λεβέντης κατά του Δήμου Ελευσίνας.

10.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Δήμητρας Κοκκινιώτη για τον χειρισμό της υπόθεσης ανακοπής κατά κατασχέσεως εις χείρας που άσκησε ο Κων/νος Πλέστης και Αγγελική Ζέρβα κατά του Δήμου Ελευσίνας.

11.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη για την άσκηση έφεσης κατά της 17813/2020 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

12.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τον χειρισμό των υπ’ αριθμ. ΠΡ720/2017 και ΠΡ806/2017 προσφυγών της εταιρείας Ο.Λ.Ε., μετά τις 1813/2019 και 1814/2020 σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

.13.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Κόντου για τον χειρισμό της αγωγής του Σ.Σταυρίδη κατά του Δήμου Ελευσίνας.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για