6η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 24.02.21

6η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 24.02.21

θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

   ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης  

  1 . Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων ΔΕ Μαγούλας.  

  2.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και τους 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση Πλαστικού Τάπητα Βοηθητικού Γηπέδου στο Ο.Τ. 258 του Δήμου Ελευσίνας στο Νομό Αττικής».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμοδιότητας Οικονομικής Επιτροπής   

3.  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2021.ΝΟΜΙΚΑ  

  4.  Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελένης Σουρλή για την διαδικασία απαλλοτρίωσης υπέρ του Δήμου για την απόκτηση γεωτεμαχίου – ακινήτου με ΚΑΕΚ 050490801008/0/0 κειμένου στο Ο.Τ. 123 της ΔΕ Ελευσίνας επί της συμβολής των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Νικολαϊδου.
    5.   Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελένης Σουρλή για την διαδικασία απαλλοτρίωσης υπέρ του Δήμου για την απόκτηση οικοπέδου με ΚΑΕΚ 050492901007/0/0 κειμένου στο Ο.Τ. 73 της ΔΕ Ελευσίνας επί των οδών Β.Λάσκου και Ιάκχου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για