6η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 17.03.21

6η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 17.03.21

 
1.    Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2021.

2.    Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2021.
3.    Ορισμός Πρόεδρου και μελών νέου Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κηφισιάς.

4.    Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Κηφισιάς, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».

5.    Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινόμενων του Δήμου Κηφισιάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

6.    Ψήφισμα επί συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των αποτελεσμάτων τους.

7.    Ψήφισμα επί των αποφάσεων των Κοινοτικών Συμβουλίων Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, Εκάλης για το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».

8.    Επί της υπ’ αρ. 43/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την μονοδρόμηση της οδού Αιγίνης στην Κηφισιά.

9.    Επί της υπ’ αρ. 44/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί των κάθετων οδών της οδού Τριπολιτσάς στην Κηφισιά.

10.    Επί της υπ’αρ. 45/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί της οδού Πατρών, στη συμβολή της με τις οδούς Φοίνικος και Δειράδων, Κηφισιά.

11.    Επί της υπ’αρ. 47/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί της οδού Φαιστού, στη συμβολή της με τις οδούς Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης, στην Κηφισιά.

12.     Επί της υπ’αρ. 95/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την μονοδρόμηση της οδού Ευρώτα, στο τμήμα μεταξύ του παραδρόμου της Α/Α ΠΑΘΕ και της οδού Κηφισού, στην Κηφισιά.

13.    Επί της υπ’αρ. 96/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί κυκλοφοριακής ρύθμισης για την μονοδρόμηση της οδού Θήρας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Χαρ. Τρικούπη και Καρπάθου, στην Κηφισιά.

14.    Γνωμοδότηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Οριοθέτηση και Έργα Διευθέτησης Ρέματος Διονύσου».

15.    Συγκρότηση υποχρεωτικής Επιτροπής Καταστροφής Άχρηστου υλικού του Δημοτικού Συμβουλίου.
16.     Ανάκληση της παραχώρησης χρήσης στην εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Κηφισιάς, που βρίσκεται επί της οδού Πλατάνων 21, Ο.Τ. 1037 της περιοχής «Γράμμος – Φοίνικας» του Δήμου Κηφισιάς.

17.     Επί των εισηγήσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, που αφορούν την ανάθεση και τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρων.

18.     Επί της εισήγησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την διαχείριση πρασίνου.

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                         του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ      

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για