7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.02.2019

7η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.02.2019

«Πρόσκληση στην  7η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06  με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 25  Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1. Λήψη απόφασης για την παραλαβή και αποδοχή της μελέτης του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ.

2. Συζήτηση – Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της εταιρείας «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» για την πορεία του έργου.​

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για