7η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 03.03.21

7η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 03.03.21

Τεχνικά – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

1.Ενημέρωση σχετικά με το έργο των συνδέσεων της αποχέτευσης λυμάτων στο Δήμο Ελευσίνας.

2.Λήψη απόφασης για την έγκριση & τρόπο εκτέλεσης της μελέτης που αφορά στην κατασκευή του έργου: « Συνδέσεις αποχέτευσης 2021».

3.Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης ανάθεσης – ανάληψης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: « Eπικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Μαγούλας».

ΓΕΝΙΚΑ

4.Επί αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας με θέμα: « Λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου μας ».

Κ.Ε.Δ.Ε. – Εισηγητής Δήμαρχος Ελευσίνας κ. Αργύριος Οικονόμου

5.Αποδοχή παραιτήσεων από την θέση του Πρόεδρου & Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας.

6.Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

7.Ορισμός Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας» .

 

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου

 

Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λεωνίδας Παππάς

8.Συμπλήρωση της υπ.αριθμ. 357/20 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για