9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 2.3.22

9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

1. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με θέματα που αφορούν την ΠΥΡΚΑΛ.

2. Επί αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων για την ονομασία της πλατείας (έναντι Αντιπεριφέρειας) σε «Γιάννης Καλομενίδης».

3. Έγκριση πλάτους πεζοδρομίων και οδοστρώματος στην οδό Δωδεκανησίων μεταξύ των Ο.Τ. 421, 422 και 405, για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστου Χώρου – Κατασκευή Παιδικής Χαράς στην περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας Ο.Τ. 422».

4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

5. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου και δύο (2) εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων ως μελών στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ελευσίνας για το δεύτερο ήμισυ της δημοτικής περιόδου 2019-2023.

6. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Κοκκινιώτη Δήμητρας για να παραστεί στη συζήτηση της Ανακοπής κατά της Διαταγής Πληρωμής που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΔΠ1286/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μετά την αίτηση που κατέθεσε η κα Αρχοντία Παπιδάκη κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΔΠ 1201/2020).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για