9η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 17.03.21

9η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 17.03.21

1.    Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Eργασίες συντήρησης του ανοικτού γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο Δημοτικό Γυμναστήριο ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ».

2.    Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών) και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. (Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών) του έργου: «Eπισκευή – Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ελευσίνας 2021».

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Αρμόδια Αντιδ/χος κα Σεβασμία Ανθη Γκιόκα.

3.    Λήψη απόφασης για τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά επιδόματα.

ΓΕΝΙΚΑ

4.    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 202/20 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά « Επί αιτήματος Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Δημοτικής Εταιρείας Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας» με διακριτικό τίτλο ELEUSIS 2021, για παραχώρηση χρήσης χώρων .

5.    Επί αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας με θέμα: «Το νέο λογότυπο της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Δημοτικής Εταιρείας Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας» με διακριτικό τίτλο ELEUSIS 2021.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
      

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για