9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας. 13.04.2022

9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας. 13.04.2022

A. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου, διάρκεια 60΄
B. Έκτακτα θέματα  
Γ. Τακτικά θέματα

1.    Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μακρής.

2.    Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος

.3.    Επί της υπ’αρ. 113/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 707-710 επί του αδιάνοιχτου τμήματος της οδού Κυκλάδων της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς.
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.

4. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας ή μη ονομασίας πεζόδρομου, όπου βρίσκεται στην περιοχή «Υπόλοιπο Ούλεν», μεταξύ των Ο.Τ. Γ972 και Γ969δ, και είναι κάθετος στην οδό Γεωργίου Λύρα και στην οδό Ιωάννη Βαρουξάκη στον Δήμο Κηφισιάς.
     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μακρής.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για