Δήμος Ελευσίνας238 Videos

34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

19η ΕKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 03-05-23

ΘΕΜΑΤΑ Λήψη απόφασης για την συζήτηση του θέματος περί Κατανομής των χώρων προβολής και καθορισμός τρόπου χρήσης αυτών από τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαϊου 2023 καθώς και άλλες λεπτομέρειες, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Κατανομή των χώρων προβολής και καθορισμός τρόπου χρήσης […]
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3 05 23

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου ναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για θέματα επιβολής τελών φωτισμού και καθαριότητας του Β’ εξαμήνου 2021 (ΠΡ 827/2021). Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που άσκησε η εταιρεία ««ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για θέματα επιβολής τελών […]
21η Έκτακτη (διά ζώσης) Συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

21η Έκτακτη (διά ζώσης) Συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

Λήψη απόφασης για την συζήτηση του θέματος περί απόδοσης τιμών στον εκλιπόντα πρώην Δήμαρχο Ελευσίνας Μιχάλη Λεβέντη, με την διαδικασία του κατεπείγοντος. Απόδοση τιμών στον εκλιπόντα πρώην Δήμαρχο Ελευσίνας Μιχάλη Λεβέντη.
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

17η Συνεδρίαση (Δια Ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με τοχειρισμό τεσσάρων (4) Προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος ΕλευσίναςΑ.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για διάφορα χρονικάδιαστήματα του 2020 (ΠΡ 4214/2020, ΠΡ 4215/2020 και κατά χωρισμόνδικογράφων ΠΡ 198/2023, ΠΡ 367/2023). Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με τοχειρισμό τεσσάρων (4) Προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός […]
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

16η Συνεδρίαση (Δια Ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

ΝΟΜΙΚΑ Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να συντάξει και νακαταθέσει έφεση κατά της υπ’ αριθμ. Α1462/2023 αποφάσεως του διοικητικούΠρωτοδικείου Αθηνών επί της προσφυγής ΠΡ10718/2018 της εταιρείας«Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων καιτελών για διάφορα χρονικά διαστήματα του 2018.ΤΕΧΝΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιοι Αντιδ/χοι κ.κ. Αθ.Μαυρογιάννης,Γ.Ηλιόπουλος Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση […]
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

15η Συνεδρίαση (Δια Ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

θέματα της ημερήσιας διάταξης. ΝΟΜΙΚΑ Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Ιωάννη Παυλόπουλου για τον χειρισμό τηςαπαλλοτριωτικής διαδικασίας υπέρ του Δήμου για την απόκτηση ακινήτων επί τωνΟ.Τ. 58 – 74 Μαγούλας. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με τοχειρισμότεσσάρων (4) προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.»κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για διάφορα χρονικά […]
21η Έκτακτη (διά ζώσης) Συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας
0

13η Συνεδρίαση (Δια Ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Ιωάννη Παυλόπουλου για τον χειρισμό τηςαπαλλοτριωτικής διαδικασίας υπέρ του Δήμου για την απόκτηση ακινήτων επί τωνΟ.Τ. 58 – 74 Μαγούλας. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με τοχειρισμότεσσάρων (4) προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.»κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για διάφορα χρονικά διαστήματατου 2020 (ΠΡ6412/2020, ΠΡ7425/2020 και […]
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

12η Συνεδρίαση (Δια Ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

ΝΟΜΙΚΑ Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να χειριστεί δύο υποθέσεις επιβολής δημοτικών φόρων και τελών στην εταιρεία «Χαλυβουργική Α.Ε.» για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2020 και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2021. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό δύο (2) προσφυγών που άσκησε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» […]
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

11η Συνεδριαση (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να παραστεί στη συζήτηση εφέσεως του Δήμου Ελευσίνας επί υποθέσεως επιβολής δημοτικών φόρων και τελών στην εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» (ΕΦ 2476/2022) Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Γεωργίου Τριαλώνη για να παραστεί στην συζήτηση της εφέσεως που άσκησε η κα Τσούφλα Άννα κατά του Δήμου Ελευσίνας και κατά […]
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΘΕΜΑ 1.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να παραστεί στησυζήτηση εφέσεως του Δήμου Ελευσίνας επί υποθέσεως επιβολής δημοτικώνφόρων και τελών στην εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» (ΕΦ2476/2022)ΘΕΜΑ 2.Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Γεωργίου Τριαλώνη για να παραστεί στηνσυζήτηση της εφέσεως που άσκησε η κα Τσούφλα Άννα κατά του Δήμου Ελευσίναςκαι κατά της αριθμ. Α 6537/16-5-2022 […]
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

8η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

ΘΕΜΑ1.Έγκριση σύναψης και όρων της 3ης τροποποίησης – παράτασης προγραμματικήςσύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για την « Μελέτηκατασκευής νέου βιοκλιματικού βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 386 περιοχήΑεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας».ΘΕΜΑ 2.Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μετίτλο: « Kατασκευή εξωτερικού ανελκυστήρα δημοτικού καταστήματος ΔημοτικήςΕνότητας Μαγούλας».ΘΕΜΑ 3.Λήψη απόφασης για […]
34η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την 19-9-23 και ώρα 16:00
0

7η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

ΘΕΜΑ 1.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό (παράσταση στην συζήτηση) της αίτησης ακυρώσεως του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της αρνήσεως της Διοικήσεως να άρει την αγκυροβολία των παροπλισμένων πλοίων. ΘΕΜΑ 2.Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ο.ε. 2023 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας». ΘΕΜΑ 3.Έγκριση […]