Τοπική Αυτοδιοίκηση1479 Videos

1η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού
0

1η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Α. Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις Β. Τακτικά Θέματα Θέμα 1οΈγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Εισηγητής : ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 2οΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023 κατόπιν εισήγησηςτης Εκτελεστικής Επιτροπής.Εισηγητής : ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θέμα 3οΈλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του4ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2022στο […]
1η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού
0

1η Ειδική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2023 ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας, του Ν.Π. που εποπτεύει ο Δήμος, με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» (ΟΠΑΔΥ).
4η Τακτική Συνεδρίαση (Μεικτή) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς
0

4η Τακτική Συνεδρίαση (Μεικτή) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

Α. Επικύρωση Πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ: 1η ειδική (11-01-23), 2η τακτική (11-01-23).Β. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Έκτακτα θέματαΔ. Τακτικά θέματα ΘΕΜΑ 1.Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση χλοοτάπητα του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης. ΘΕΜΑ 2.Έγκριση 9ης παράτασης εργασιών του έργου: «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – (ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ)» […]
1η του 2023 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού
0

1η του 2023 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

ΘΕΜΑ 1.Επικύρωση του υπ’ αριθ. 25/2022 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 2.Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων. ΘΕΜΑ 3.Έγκριση της υπ΄ αριθ. 56/ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό σημείων τοποθέτησης υπαίθριων διαφημίσεων Δήμου Παπάγου – Χολαργού. ΘΕΜΑ 4.Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την […]
4η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας
0

4η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

ΘΕΜΑ 1.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελισάβετ Παραστατίδη αναφορικά με το χειρισμό της αγωγής που άσκησε ο κ. Αρβανίτης Περικλής κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΑΓ 1509/13-4-2021). ΘΕΜΑ 2.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Μαρίας Μαγαλιού για να χειριστεί την προσφυγή του κ. Αντωνίου Μιλόβα ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά δύο πράξεων (302/22 και 303/22) του […]
Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου
0

Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1.Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού καιτροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2023 ΘΕΜΑ 2.Λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου έτους2023 ΘΕΜΑ 3.Λήψη απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης «Καθορισμόςπροτεραιότητας της οδού Σουλίου έναντι της οδού Δεσποτικού» ΘΕΜΑ 4.Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας «Συλλογής, […]
4η Τακτική Συνεδρίαση (Μεικτή) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς
0

3η “ Έκτακτη” Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση Έκτακτης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023 για την εγγραφή του χρηματοδοτούμενου νέου έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΔΑΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΥ – ΦΟΙΝΙΚΑ». ΘΕΜΑ 2. Έγκριση Έκτακτης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023, κατόπιν της υπ άρ. 6/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί αποδοχής ένταξης του χρηματοδοτούμενου έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΔΑΜΩΝ ΚΑΙ […]
4η Τακτική Συνεδρίαση (Μεικτή) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς
0

1η Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

Θέμα 1 : Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 193/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023 με την προσθήκη του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».[συμπεριλαμβάνονται οι πίνακες στοχοθεσίας του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.].ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος.
4η Τακτική Συνεδρίαση (Μεικτή) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς
0

2η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

Α. Επικύρωση Πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ: 28η τακτική & 29η ειδική (7-12-22), 30η ειδική & 31η τακτική (14-12-22).Β. Ενημέρωση Δημοτικού ΣυμβουλίουΓ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’Δ. Έκτακτα θέματαΕ. Τακτικά θέματα ΘΕΜΑ 1.Λήψη απόφασης για την υποβολή γνώμης επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων του Δήμου Κηφισιάς. ΘΕΜΑ 2.Επί της υπ’αρ. 83/2022 απόφασης της […]
4η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας
0

2η «μεικτή» Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας

ΘΕΜΑ 1.Λήψη απόφασης περί απευθείας αγορά ακινήτων στα Ο.Τ. 384,385 & 396 της Πολεοδομικής Ενότητας « Αεροδρόμιο» της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας. ΓΕΝΙΚΑΘΕΜΑ 2.Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας , περί απομάκρυνσης καλλιτεχνικού έργου από το παραλιακό μέτωπο στο πλαίσιοδράσης της 2023 Ελευσίς Πολιτιστικής Πρωτεύουσα της Ευρώπης. ΘΕΜΑ 3.Επί αιτήματος […]