Τελικά με ποιο απ όλα τα μηχανήματα θα φθάσω σε ασφαλή διάγνωση; - Δατσέρης Ι. Ρουβάς Α....
spiros - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΜΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛ. ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΟΦ
2019-01-10 16:51:19
Η κατάλληλη χρονική στιγμή για φαρμακευτική βιτρεόλυση με την Οκριπλασμίνη.Ομιλητής: Δατσέρης Ι....
spiros - 5ο Συνέδριο ΟΜΜΑ
2015-12-19 01:11:00
Fun Club Αμφιβληστροειδούς.Συντονιστής: Δατσέρης Ι. Συμμετέχ...
spiros - 5ο Συνέδριο ΟΜΜΑ
2015-12-19 01:07:00
 
 

 

copyright © Hellasnews.tv

e-mail:[email protected]
τηλ: 210 6930092
fax: 210 6930099