Νεότερα δεδομένα στους Premium ενδοφακούςΔορυφορική Διάλεξη ALCON Νεότερα δεδομέ...
spiros - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΜΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛ. ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΟΦ
2020-01-09 12:46:16
Δορυφορική διάλεξη «Alcon». - Γκορέζης Σ. Διαμαντή Ρ.Α. Παλιούρα Σ....
spiros - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΜΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛ. ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΟΦ
2019-01-11 13:17:45
Δορυφορική διάλεξη «Alcon».Νεότερες εξελίξεις των ενδοφακών στη ...
spiros - 7ο Συνέδριο ΟΜΜΑ
2018-01-29 15:55:52
Δορυφορικό Συμπόσιο ALCON. ENLIGHTEN. Διαφωτίζοντας τα κλινικά αποτελέσματα του καταρράκτη.Συντονίστρια: Βουδούρη Α.Δεύτερης γε...
spiros - 6ο Συνέδριο ΟΜΜΑ
2016-12-16 05:00:10
Fan Club ΓλαυκώματοςΣυντονιστής Χαϊδούλης Σ. Σχολιασμός: ...
spiros - 5ο Συνέδριο ΟΜΜΑ
2015-12-19 01:13:00
Γλαύκωμα.Structure vs Function στη διάγνωση του Γλαυκώ...
spiros - 5ο Συνέδριο ΟΜΜΑ
2014-12-12 23:33:00
 
 

 

copyright © Hellasnews.tv

e-mail:[email protected]
τηλ: 210 6930092
fax: 210 6930099