Δορυφορική διάλεξη «Alcon».Νεότερες εξελίξεις των ενδοφακών στη ...
spiros - 7ο Συνέδριο ΟΜΜΑ
2018-01-29 15:55:52
Δορυφορικό Συμπόσιο ALCON. ENLIGHTEN. Διαφωτίζοντας τα κλινικά αποτελέσματα του καταρράκτη.Συντονίστρια: Βουδούρη Α.Δεύτερης γε...
spiros - 6ο Συνέδριο ΟΜΜΑ
2016-12-16 05:00:10
 
 

 

copyright © Hellasnews.tv

e-mail:[email protected]
τηλ: 210 6930092
fax: 210 6930099