Δορυφορική διάλεξη «Allergan» - Μαλάμος Π. Χαρώνης Α....
spiros - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΜΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛ. ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΟΦ
2019-01-11 13:16:08
Η μαγεία της οφθαλμοπλαστικής. - Ρουμελιώτης Α. Χαρώνης Γ....
spiros - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΜΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛ. ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΟΦ
2019-01-10 16:39:50
Αρχική εμπειρία με νέας γενιάς Τριπλοεστιακό ενδοφακό και νέο σύστημα προφωρτομένου ενδοφακού.Συντονίστρια: Βουδούρη Α. Ομιλητές...
spiros - 5ο Συνέδριο ΟΜΜΑ
2015-12-19 01:05:00
 
 

 

copyright © Hellasnews.tv

e-mail:[email protected]
τηλ: 210 6930092
fax: 210 6930099