Top - Τοπική Αυτοδιοίκηση - Δήμος Κηφισιάς - Δημοτικά Συμβούλια
 
 
 

 
25η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 31.10.2018
 
 

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 31-10-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην           25η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α.  Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις  10-10-2018 και
     17-10-2018.
Β.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Γ.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης
Δ.  Έκτακτα θέματα  
Ε.  Τακτικά θέματα


1.    Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Εξωραϊστικού Οικιστικού Συλλόγου «Το Καλυφτάκι» για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων εντός των ορίων του οικισμού, στον Δήμο Κηφισιάς.

2.    Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 1) στην επιβολή καθορισμού συντελεστή ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού ως και καθορισμό συντελεστή αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι κλπ.) 2) επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, καθώς και καθορισμό συντελεστή αυτού και 3) προσδιορισμό συντελεστή ΤΑΠ, οικ. έτους 2019.

3.    Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην επιβολή καθορισμού συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2019 στον Δήμο Κηφισιάς.

4.    Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό συντελεστών Τελών - Δικαιωμάτων Κοιμητηρίων για το έτος 2019 στον Δήμο Κηφισιάς.

5.    Επί της 69/2018 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης καθώς και για τη μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού για το οικ. έτος 2019.

6.    Επί της 32/2018 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και μείωση ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη για το οικ. έτος 2019.

7.     Επί της 25/2018 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης για τη μείωση δημοτικών τελών ή πλήρη απαλλαγή από αυτά για άπορους ή άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οροθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, για το οικ. έτος 2019.

8.    Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης και αιτήματος χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο: «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίας» (ΑΤΤ068).

9.    Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.08 με τίτλο «Έξοδα για εκδηλώσεις - ενέργειες - δραστηριότητες που προωθούν την τουριστική κίνηση της πόλης και συμβάλλουν στην προβολή της στο εσωτερικό και εξωτερικό» προϋπολογισμού έτους 2018, για τη δημοσίευση σε περιοδικό τύπο της εκδήλωσης “2ος περίπατος στα Αρχοντικά της Κηφισιάς’’ που πραγματοποιήθηκε την 20η Μαΐου 2018.

10.    Λήψη Απόφασης  περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α. 15.6431.05 με τίτλο : «Προώθηση - προβολή ενεργειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» προϋπολογισμού έτους 2018  για την συμμετοχή του Δήμου στην ετήσια ειδική έκδοση για τη Κοινωνική Υπευθυνότητα των ΟΤΑ.

11.    Λήψη απόφασης περί εξειδίκευση πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) ποσού 1.000,00€, για την επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νέας Ερυθραίας «Α.Μ.Ε.Σ».

12.    Λήψη απόφασης για α) νομιμοποίηση της Κλάγκου Φωτεινής για τα οικονομικά έτη 2018-2019 ως Προϊσταμένης της Ταμειακής Υπηρεσίας λόγω μετακίνησης της Λαδά Ροδάνθης, β) νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. για τα οικονομικά έτη 2018-2019 και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου και της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τη σύναψη έκδοσης εγγυητικών επιστολών.


13.     Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».

14.     Έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρων και Αντιπροέδρων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κηφισιάς.  

15.    Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο “Δίκτυο Αλληλεγγύης Ανάσα” για την διοργάνωση διανομής  ελληνικών προϊόντων από παραγωγούς Χωρίς Μεσάζοντες το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018, μεταξύ των ωρών 8:00 και 15:00, στη συμβολή των οδών Τατοΐου & Σεβδικίου στη Νέα Ερυθραία.    

16.    Επί της 23/2018 Απόφασης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας για ονοματοδοσία της αίθουσας εκδηλώσεων της Ένωσης Μικρασιατών, επί της οδού Α. Καρασταμάτη και Ι. Δρυμπέτη.                                        

17.     Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη παράτασης της υφιστάμενης μίσθωσης του αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του Άλσους Κηφισιάς κατόπιν της               υπ΄αριθ. 41132/2018 αίτησης του κ. Σπυρόπουλου Δημητρίου.

18.    Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Εστιατόριο – Καφέ , στη συμβολή των οδών Διονύσου 41 και Κανάρη, Ο.Τ. 218, Κηφισιά.

19.    Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 323/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επί της οδού Κασσαβέτη 13, στο Ο.Τ 81, Κηφισιά.

20.    Έγκριση για μετατροπή χώρου τριετούς ταφής σε τάφο ¨Τιμής Ένεκεν¨.

21.    Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση αρμοδίων θεσμικών οργάνων για υπογραφή συμβολαίων υιοθεσίας αδέσποτων ζώων.

22.     Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και δύο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων.

23.     Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε,                 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (Ανάπλαση – αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και προσθήκη πτέρυγας)».

24.     Διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 358,94€ από τους Χ.Κ. 319/2012 και 338/2012, από σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης.

25.     Διαγραφή ποσού 1.771,63€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

26.     Διαγραφή ποσού 1.208,14€  από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

27.     Διαγραφές ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

28.     Διαγραφές ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

29.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού  7.004,06€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

30.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.410,23€ από προσαυξήσεις βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής Τελών Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων και Πρόστιμο επί του ΤΚΚΧ ΠΟΕ.

31.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.372,62€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

32.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού  837,76€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

33.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού  747,94€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

34.     Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 297,81€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.


                                                            

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
        του Δημοτικού Συμβουλίου


                ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ  

 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες
 
 
Ημερομηνία :05 Νοέμβριος 2018
   
25η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 31.10.2018
 
 
 
 
 
Ταξινόμηση
 
 
 Βίντεο στην κατηγορία "Δημοτικά Συμβούλια"
12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.08.06.2022
11η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας.11.05.2022
9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας. 13.04.2022
8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας. 06.04.22
7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας 23.3.22
6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς
5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς 16.2.22
4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς
3η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς
2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισίας
 
 
Μετάβαση σε: / 13
 

 
 

 

copyright © Hellasnews.tv

e-mail:[email protected]
τηλ: 210 6930091
fax: 210 6930099