Top - Τοπική Αυτοδιοίκηση - Δήμος Ελευσίνας - Δημοτικά Συμβούλια
 
 
 

 
31η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 16.10.2019
 
 

«Πρόσκληση στην 31η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΝΟΜΙΚΑ – Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιωτούλιας

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό της υπ’ αριθμ. καταθ. Ε 2329/2017 αιτήσεως ακυρώσεως της εταιρείας «Σπανόπουλος Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Α.Ε.» (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη για το χειρισμό της αιτήσεως ακυρώσεωςτου Σταματίου Γαρδέλη κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. Π.Ε. Δυτικής Αττικής) και του Δήμου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

 1. Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων Μιχάλη και Γιώργου Τριαλώνη αναφορικά με το χειρισμό δέκα (10) προσφυγών, τις οποίες κατέθεσαν η εταιρεία με την επωνυμία «Ανάκο Εισαγωγές – Εξαγωγές Τροφίμων και Ποτών, Μελέτες – Κατασκευές Α.Ε.» και ο Γεώργιος Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

 1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Ιωάννη Παυλόπουλου για το χειρισμό της με ΑΝΚ 4119/1-8-2019 ανακοπής την οποία άσκησε η «Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Παραγωγικών Ελαιοκομικών Προϊόντων» κατά του Δήμου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Κουκουναράκης Παύλος

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2019. (εισηγήτρια κα Γεωργουλέα)

 1. Λήψη απόφασης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Ελευσίνα και του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Γεωργουλέα)

 1. Έγκριση των πραγματοποιηθέντων δαπανών της Παγίας Προκαταβολής ο.ε. 2019 των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών, παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών και αναπλήρωση της χορήγησής της στον υπόλογό της. (εισηγήτρια κα Γεωργουλέα)

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Μαυρογιάννης Αθανάσιος

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου της σύμβασης «Μελέτης Βελτίωσης της Αστικής Κινητικότητας μέσω Μικρής Κλίμακας Έργων στη Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Σιτζίμη)

 1. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις Πεζοδρομίων από πλημμύρα στη Δ.Ε. Μαγούλας» (εισηγητής κ. Σακόβ)

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Αποκαταστάσεις Πεζοδρομίων από πλημμύρα στη Δ.Ε. Μαγούλας» (εισηγητής κ. Σακόβ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Κουρούνης Γεώργιος

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή άιτησης στην Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) Περιφέρειας Αττικής για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ελευσίνας (MIS 5002549). (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας και του προαύλιου χώρου του, στο Τμήμα Περιβάλλοντος Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Ελευσίνας, για την διοργάνωση ψυχαγωγικής – ενημερωτικής δράσης «Λούνα Πάρκ Ανακύκλωσης» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και του γυμναστηρίου του 1ου – 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας στον Σύλλογο Μικρασιατών, για την τέλεση των μαθημάτων Παραδοσιακών χορών των χορευτικών τους τμημάτων. (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης των χώρων του 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας για την διεξαγωγή των εξετάσεων Γλωσσομάθειας ESBEUROPALSO. (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παραχώρησης χρήσης αιθουσών του 3ου Δημοτικού Μαγούλας και του 1ου και 10ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας για την πραγματοποίηση των δράσεων του Συλλόγου «ΠΑΙΔΗΛΑΤΟ». (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Παππάς

 1. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δέντρου στην Δ.Ε. Ελευσίνας. (εισηγητής κ. Γκουργκούλης)

Π.Π.Ε. 2021Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λιάσκος Δημήτριος

 1. Επί αιτήματοςΔημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας με τον διακριτικό τίτλο: «ELEUSIS 2021» για παραχώρηση χρήσης της Πλατείας Ηρώων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού της 11ης Νοεμβρίου, (τρία (3) χρόνια από την απονομή του τίτλου ΠΠΕ στην Ελευσίνα), καθώς και του χώρου εντός του κτιρίου πρώην αποθήκες Ελαιουργικής για να λειτουργήσει εργαστήριο για την ίδια ως άνω εκδήλωση. (εισηγήτρια κα Τσολακάκη Πέγκυ)

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις της εταιρείας «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.»

 1. Επί αιτήματος δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας με θέμα: «Συζήτηση – Ενημέρωση για το δίκτυο Ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Μαγούλας». (εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσουκαλάς).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες
 
 
Ημερομηνία :21 Οκτώβριος 2019
   
31η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 16.10.2019
 
 
 
 
 
Ταξινόμηση
 
 
 Βίντεο στην κατηγορία "Δημοτικά Συμβούλια"
22η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας.
21η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας.28.07.21
19η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 14.07.21
18η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας
17η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας .23.06.21
16η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου.
14η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας. 20.05.2021
 
 
Μετάβαση σε: / 16
 

 
 

 

copyright © Hellasnews.tv

e-mail:[email protected]
τηλ: 210 6930091
fax: 210 6930099