Top - Τοπική Αυτοδιοίκηση - Δήμος Κηφισιάς - Δημοτικά Συμβούλια
 
 
 

 
30η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 11.12.19
 
 

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 11-12-2019, ημέρα Τετάρτη καιώρα 20:00, στην 30η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 27-11-2019, 27-11-2019

ειδική, 28-11-2019 έκτακτη ειδική.

   Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

   Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης

   Δ. Έκτακτα θέματα

   Ε. Τακτικά θέματα

 1. Επί του αιτήματος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Κηφισιάς για παροχή εγγράφου σχετικά με την ικανότητα μισθοδοσίας των εργαζομένων στον Δήμο με ασφαλιστικά μέτρα.

 1. Έγκριση υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την αντικατάσταση – αναπλήρωση διοριστέων, των προκηρύξεων του Δήμου Κηφισιάς και του πρώην Δήμου Νέας Ερυθραίας, που δεν αποδέχθησαν τον διορισμό τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 81 του Ν.4483/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Πολιτικού Εκπροσώπου, Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής για την ενεργή συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στις ενέργειες του «Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων» (ΕΔΔΥΠΠΥ).

 1. Συμπλήρωση της υπ’αρ. 369/2019 απόφασης του Δ.Σ., λόγω μη καθορισμού αμοιβής του δικηγόρου κ. Αλέξανδρου Πηνιαλίδη, στην περίπτωση αναβολής της ποινικής υπόθεσης ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.

 1. Επί της 346/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής στον δικηγόρο Μαντζαβίνο Κυριάκο, προκειμένου α) να παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Κηφισιάς την 22-01-2020 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τμήμα 16ο ή και σε οποιαδήποτε άλλη μετά αναβολή δικάσιμο, β) να καταθέσει αγωγή κατά εταιρείας και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Κηφισιάς στην ανοιγείσα αυτή δίκη ενώπιον του Δικαστηρίου του α΄βαθμού.

 1. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου - κυλικείου εντός του πάρκου «Ανδρέας Παπανδρέου» στη Νέα Ερυθραία, λόγω λήξης της υφιστάμενης σύμβασης.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη παράτασης της υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού περιπτέρου που βρίσκεται επί της πλατείας Αγ. Νεκταρίου στην Άνω Κηφισιά.

 1. Επανεξέταση της υπ΄αρ. 9/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μονοδρόμηση των οδών Τσόκρη και Μουστάκα, στην Κηφισιά.

 1. Επανεξέταση της υπ΄αρ. 21/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μονοδρόμηση των οδών Πατρών και Κορίνθου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ελαιών και Πάρνηθος, πέριξ 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς.

 1. Επί της υπ΄αρ. 31/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ασφαλή διέλευση οχημάτων στη συμβολή των οδών Κρήνης & Κ. Βάρναλη στη Νέα Ερυθραία.

 1. Επί της υπ΄αρ. 32/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση σε τμήμα της οδού Περγάμου στη Νέα Ερυθραία.

 1. Επί της υπ΄αρ. 33/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την μετατροπή τμήματος της οδού Θάσου στη Νέα Ερυθραία, σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.

 1. Επί της υπ’ αριθ. 46/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την κατασκευή διάβαση πεζών στην συμβολή των οδών Στροφυλίου & Γρηγορίου Ε΄ στη Νέα Ερυθραία.

 1. Επί της υπ΄αρ. 68/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μονοδρόμηση της οδού Εσπέρου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Χελιδονούς, της οδού Πλειάδων στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Αριστείδου και της οδού Θεμιστοκλέους σε όλο το μήκος της.

 1. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «κατάστημα - εστιατόριο», σε ακίνητο επί της Λεωφ. Κηφισίας 238-240, Κηφισιά.

 1. Συγκρότηση υποχρεωτικής ΕπιτροπήςΣφράγισης και Αποσφράγισης καταστημάτων του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 101 του Κ.Δ.Κ., άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018).

 1. Συγκρότηση υποχρεωτικής ΕπιτροπήςΚαταστροφής Άχρηστου υλικού του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 101 του Κ.Δ.Κ., άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018).

 1. Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Πολεοδομικών και Τεχνικών Θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 101 του Κ.Δ.Κ., άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018).

 1. Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Ζωοφιλίας του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 101 του Κ.Δ.Κ., άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018).

 1. Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου επιλογής των μελών της «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Κηφισιάς».

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Διαδημοτική Επιτροπή κατά της τοποθέτησης διοδίων στην περιοχή μας.

 1. Επί της αναγκαιότητας της εργασίας κλάδευσης – κοπής υψηλών δέντρων και της εκκίνησης της σχετικής διαδικασίας σύναψης εργολαβίας, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με ίδια μέσα (άρ. 178, Ν.4635/19).

 1. Έγκριση υψομετρικών μελετών της οδού Σεμέλης και της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 888 & 889 της περιοχής Αγία Κυριακή Κηφισιάς.

 1. Λήψη απόφασης για την εκδίκαση ένστασης που υποβλήθηκε κατά της 323/2019 απόφασης του Δ.Σ., επανεπιβολής της ρυμοτομικής αποζημίωσης στο Ο.Τ.253, επί ακινήτου με κα: 010885 της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Κηφισιάς για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΚ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ».

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» και επιστροφή εγγυητικής επιστολής.

 2. Λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Παρεμβάσεις Βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικά κτήρια».

 1. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 361/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον ορισμό του Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κηφισιάς «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

 1. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 362/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον ορισμό του Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κηφισιάς «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».

 1. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 410/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον ορισμό του Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κηφισιάς: «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας».

 1. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 411/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον ορισμό του Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κηφισιάς: «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

 

 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες
 
 
Ημερομηνία :16 Δεκέμβριος 2019
   
30η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 11.12.19
 
 
 
 
 
Ταξινόμηση
 
 
 Βίντεο στην κατηγορία "Δημοτικά Συμβούλια"
18η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς. 08.09.2021
17η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς.
16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.21.07.21
15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς. 14.07.21
14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.23.06.2021
13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς
12η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 19.05.21
11η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς
9η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς
 
 
Μετάβαση σε: / 11
 

 
 

 

copyright © Hellasnews.tv

e-mail:[email protected]
τηλ: 210 6930091
fax: 210 6930099