16η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττική 23.06.21

16η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττική 23.06.21

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη δημιουργία video προβολής αγροδιατροφικού
τομέα της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής κ. Στ. Βοϊδονικόλας)
2. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, υψηλής
τεχνολογίας και μακρόχρονης δράσης, όλων των κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής, λόγω
της πανδημίας COVID-19.
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Π. Λεονάρδου)
3. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για την εκτέλεση
εργασιών στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση Υπογείων Διαβάσεων
πεζών και οχημάτων στο Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Δ.Μ.Υ. Περιφέρειας Αττικής».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
4. Έγκριση λήψης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις εργασίες εγκατάστασης
δικτύου οπτικών ινών (FTTH) επί του οδοστρώματος της Λ. Μαραθώνος στη Δ.Ε.
Γέρακα, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη υποδομών και δικτυού οπτικών ινών
(FIBER TO THE HOME – FTTH) στην περιοχή της ελληνικής επικράτειας της εταιρείας
ΟΤΕ Α.Ε.» από την ανάδοχο εταιρεία ‘’ΕΜΠΛΕΟΣ ΑΤΕ΄΄.
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
5. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στα πλαίσια του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ»,
προϋπολογισμού 1.200.000,00 €, αναδόχου εταιρείας ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε..
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
6. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την επέκταση των εγκαταστάσεων της
«Προνομιούχος Α.Ε. Γενικών Αποθηκών Ελλάδος» (ΠΑΕ- ΓΑΕ) στη θέση «Πλακωτό»
Δ.Ε. Μαγούλας, Δήμου Ελευσίνας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)
7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Έργα
Διευθέτησης Ρέματος Σαρανταπόταμου σε μη Οριοθετημένα τμήματα της ΔΕ
Μαγούλας».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Δ’
Φάση Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης).
9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά στη δραστηριότητα υφιστάμενου
Καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.” στη συμβολή των οδών Παπανδρέου 33 (πρώην Φιλίας των
Λαών), Ιωαννίνων 4, Γλαδστώνος 3 & Χρυσοστόμου Σμύρνης, στο Ο.Τ. 252 στο Δήμο
Ηλιούπολης.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ

You might be interested in