18η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττική .28.07.21

18η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττική .28.07.21

θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
    1.    Συζήτηση επερώτησης του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. 
Ασημακόπουλου με θέμα την παύση των εργασιών από τον ανάδοχο πριν την ολοκλήρωση του έργου που έχει δημοπρατηθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας στο κεντρικό λιμάνι της Ύδρας. 

    2.    Συζήτηση επερώτησης του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα τη λειτουργία του ΧΑΔΑ Ύδρας στην περιοχή Μανδράκι- Κρίταμι Ύδρας. 

    3.    Συζήτηση επερώτησης των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Αικ. Λογοθέτη, Σπ. Αγγέλη, Χρ. Καραμάνου, Γ. Μπαλάφα με θέμα την εκτέλεση των εργασιών αποψίλωσης των πρανών και απομάκρυνσης εύφλεκτης ύλης στο βασικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
    1.    Έγκριση σκοπιμότητας και συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή- Climattica». 
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαγεωργίου) 

    2.    Έγκριση Αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2021 Περιφέρειας Αττικής. 

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
    3.    Έγκριση πρότασης και ορισμός ποσού εξωδικαστικής – συμβιβαστικής επίλυσης των εκκρεμών αντιδικιών με την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», που ανεφύησαν στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α ́ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», ανάδοχος του οποίου ανεδείχθη η ως άνω εταιρεία κατόπιν διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού από την Περιφέρεια Αττικής, όπως αυτές περιγράφονται και αποτυπώνονται στις προσφυγές της αναδόχου εταιρείας κατά της Περιφέρειας Αττικής με αριθμ. κατάθεσης: α) ΠΡ664/2018, β) ΠΡ572/2018, γ) ΠΡ665/2018, δ) ΠΡ1634/2018, ε) ΠΡ1205/2018, στ) ΠΡ1208/2018, ζ) ΠΡ1204/2018, η) ΠΡ1206/2018, θ) ΠΡ1635/2018 και ι) ΠΡ826/2018 Προσφυγών, οι οποίες εκκρεμούν προς εκδίκαση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας) 

    4.    Απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους Δήμους χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής για το Α ́ Εξάμηνο του 2021. 
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Μελάς) 

    5.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 242/2019 (ΑΔΑ: 6B2Ν7Λ7-ΡΣΗ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ως προς τον ορισμό αναπληρωτή εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “ΦΑΕΘΩΝ” των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης και Αγίων Αναργύρων-Καματερού. 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Λεωτσάκος) 

    6.    Έγκριση λήψης μόνιμων μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί του οδικού άξονα Σταυρού-Λαυρίου (Ε.Ο. 89), που αφορούν μονοδρόμηση (από νότο προς βορρά) της Λεωφ. Βασ. Κων/νου, από την οδό Βασ. Όλγας έως και προς την οδό Χρ. Ζωίτσα, στο Δήμο Κρωπίας. 
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης) 

    7.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας αποθήκευσης καυσίμων της εταιρείας «REVOIL ΑΕΕΠ» που βρίσκεται στη θέση Μπατάλα στη Βιομηχανική Περιοχή του Ασπροπύργου στο Δήμο Ασπροπύργου του νομού Αττικής. 
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης) 

    8.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας (μονάδας) αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας «ΕΛΙΝΟÏΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» που βρίσκεται στην περιοχή Νεόκτιστα στο Δήμο Ασπροπύργου του νομού Αττικής. 
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης) 

9. Επιλογή των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής (Π.Σ.Ε.Κ.) άρθρου 10 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α’/08.12.2014) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’/11.5.2016).
(Εισηγητής η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αικ. Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη)

You might be interested in