22η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττική. 06.10.21

22η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττική.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
    1.    Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
Αναπτυξιακού Προγράμματος & Μελέτης Διαχείρισης (MASTER PLAN) ΟΛΠ Α.Ε. 
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου) 

    2.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Ύδρας». 
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης) 

    3.    Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΟΑΚ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ», αναδόχου εταιρείας «ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ». 
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης) 
    4.    Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Αττικής για τη χρονική περίοδο 1-1-2020 έως 31-12-2020. 
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Π. Λεονάρδου) 

    5.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου Κομβικού Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της WIND ΕΛΛΑΣ AEBE με κωδική ονομασία θέσης «ΠΕΝΤΕΛΗ 1200074», στον Άγιο Παντελεήμονα, Δ.Ε. Κηφισιάς, Δήμου Κηφισιάς, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών. 
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης) 

    6.    Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον Κομβικό Σταθμό Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με κωδική ονομασία θέσης: «ΠΟΙΚΙΛΟ-Χ 1410021», στη θέση «Κασκαδάμι», Ποικίλο Όρος, πλησίον Χαϊδαρίου, Δήμου Χαϊδαρίου, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών. 
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

You might be interested in