24η Τακτική συνεδρίαση τουΠεριφερειακού Συμβουλίου Αττικής.03.11.21

θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Συζήτηση επερώτησης του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π.
Ασημακόπουλου με θέμα την αρτιότητα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας
Αττικής, στην οδό Αθηνών – Κορίνθου στο 57ο χλμ. στην Κινέτα.
2. Συζήτηση επερώτησης των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Αττικής» με θέμα την παράνομη χωματερή στην περιοχή του Δήμου
Ασπρόπυργου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση επί της εφαρμογής της προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής
με το ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ για το πρόγραμμα Αττικό Άλσος – «Άθληση για μικρούς και
μεγάλους» και λήψη απόφασης για τις ενέργειες που θα κάνει η Περιφέρεια Αττικής
σχετικώς» .
(Το θέμα προτείνεται, κατ’ άρθρο 9, παρ. 4 & 5, του Κανονισμού του Π.Σ., από τους
Περιφερειακούς Συμβούλους των παρατάξεων: «Δύναμη Ζωής», «Ανεξάρτητη
Αυτοδιοίκηση Αττικής», «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής», «Οικολογική Συμμαχία για την
Περιφέρεια Αττικής», «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση
ΕΕ ΔΝΤ», «Ανυπότακτη Αττική» – Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας και
η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Βάρσου)
2. Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής για αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Γ. Πατούλης)
3. Συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου για τις λαϊκές αγορές.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)
4. Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2021.
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
5. Έγκριση της 4ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του Προϋπολογισμού Περιφέρειας
Αττικής οικονομικού έτους 2021.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
6. Έγκριση πρότασης και ορισμός ποσού εξωδικαστικής – συμβιβαστικής επίλυσης των
εκκρεμών αντιδικιών με την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το
διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», που ανεφύησαν στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», ανάδοχος του οποίου ανεδείχθη η ως άνω εταιρεία
κατόπιν διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού από την Περιφέρεια Αττικής, όπως αυτές
περιγράφονται και αποτυπώνονται στις προσφυγές της αναδόχου εταιρείας κατά της
Περιφέρειας Αττικής με αριθμ. κατάθεσης: α) ΠΡ664/2018, β) ΠΡ572/2018, γ)
ΠΡ665/2018, δ) ΠΡ1634/2018, ε) ΠΡ1205/2018, στ) ΠΡ1208/2018, ζ) ΠΡ1204/2018, η)
ΠΡ1206/2018, θ) ΠΡ1635/2018 και ι) ΠΡ826/2018 Προσφυγών, οι οποίες εκκρεμούν
προς εκδίκαση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

You might be interested in