Έγκριση ή μη Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ.280

Το θέμα “Έγκριση ή μη Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ.280 που αφορά στον καθορισμό των όρων δόμησης και χρήσης” απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης της 28/3/2012

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για