Έγκριση αποζημίωσης Προέδρου ΚΟ.Δ.Ε.Π

Η έγκριση της αποζημίωσης Προέδρου και Αντιπροέδρου, καθώς και μελών του Δ.Σ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά, τέθηκε στο μικροσκόπιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για