Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2012 απ. της Εκτελεστικής Επιτροπής περί Έγκρισης Σχεδίου Οργαν. Εσωτερικής Υπηρεσίας

Το σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας εξετάσθηκε κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Αγίας Παρασκευής στις 22 Φεβρουαρίου του 2012

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για