Έκτακτη συνάντηση του Πανελλαδικού Μετώπου Υγείας

Οι πάροχοι και οι χρήστες υγείας ένωσαν τη φωνή τους και προσδιόρισαν τις κόκκινες γραμμές και την κοινή πολιτική τους ενάντια στην λαίλαπα των μέτρων που υποβαθμίζουν τραγικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και οδηγούν σε εξαθλίωση τον λειτουργό

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για