Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 20.10.2020

Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 20.10.2020

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη δυσμενή απόφαση του Φορέα
Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και τη μη ικανοποίηση των
προϋποθέσεων συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στο Διοικητικό του Συμβούλιο, όπως αυτή
περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. Πρωτ. 59714/20.11.2019 έγγραφο μας

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για