Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηλιούπολης: 19.3.13

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, αλλά και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», απασχόλησαν μεταξύ άλλων την Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για