Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις: 17.7.14

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 17η Ιουλίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

 

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 17η  Ιουλίου 2014, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος  του Δήμου οικονομικού έτους 2014
2.    Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α’ τριμήνου έτους 2014
3.    Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α’ εξαμήνου έτους 2014

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4.    Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της αποφάσεως του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο μας, λόγω αποκλεισμού της οδού Φιλοκτήτου

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

5.    Λήψη απόφασης για την ένταξη τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», εξουσιοδότηση εκπροσώπου, για την υποβολή της αίτησης ένταξης του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για