Αθλητική και Πολιτιστική δράση στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Ιδιαίτερα οργανωμένες είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αγ. Παρασκευής, ενώ παράλληλα διαθέτει και μια θεατρική ομάδα με ενδιαφέρουσα δράση.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για