Αλλαγές στη δημοτική συγκοινωνία Αμαρουσίου

Στόχος του Δήμου Αμαρουσίου είναι να αναβαθμίσει την ποιότητα της δημοτικής συγκοινωνίας με την ανανέωση του στόλου της, χωρίς να επιβαρύνει οικονομικά τους δημότες.
ΓιΆ αυτό, από 1η Μαρτίου όλοι οι χρήστες της δημοτικής συγκοινωνίας που δεν είναι δημότες ή κάτοικοι Αμαρουσίου καλούνται να καταβάλλουν το αντίτιμο των 50 λεπτών για εισιτήριο με ισχύ 2 ωρών ή 1 ¤ για εισιτήριο με ημερήσια διάρκεια.
Οι δημότες Αμαρουσίου συνεχίζουν να μετακινούνται δωρεάν με την Artemis Card.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για