Ανάληψη Υποχρεώσεων και Δέσμευση (διάθεση) Πιστώσεων σε Βάρος Διαφόρων Κ.Α Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2012

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της 22ας Φεβρουαρίου του 2012 του δημοτικού συμβουλίου Αγίας Παρασκευής βρέθηκε το θέμα της ανάληψης υποχρεώσεων και δέσμευσης πιστώσεων σε βάρος Κ.Α του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2012 του Δήμου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για