ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) μηνών, ειδικότητας ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ για την αντιμετώπιση εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών στοςυ Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. 

Συνημμένα Αρχεία:

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΜΗΝΩΝ – ΔΕ Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 

Συνημμένα Αρχεία

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για