Απαντήσεις Δημάρχου Ηλιούπολης κ. Βαλασόπουλου στα ερωτήματα των Δημ. Συμβούλων

Οι εργασίες στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης, το πρόβλημα της συνταγογράφησης φαρμάκων, το θέμα της δημόσιας περιουσίας και το θέμα του οργανισμού νομικών προσώπων, ήταν μεταξύ των θεμάτων που έθεσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη συνεδρίαση της 30ης Ιανουαρίου 2012 και στα οποία απάντησε ο Δήμαρχος Ηλιούπολης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για