Απολογισμοί Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης της 28/3/2012 απασχόλησε και το θέμα του Απολογισμού των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για