Αποξήλωση κεραίων κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Αιγάλεω.

Μετά από αρκετές προσπάθειες του Δημάρχoυ Αιγάλεω κ. Χρήστου Καρδαρά και πολιτών του δήμου, απoξηλώθηκαν 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για