Αστικά στερεά απόβλητα Μοντέλα διαχείρισης και ο ρόλος των Ο.Τ.Α

Τα μοντέλα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ο ρόλος των ΟΤΑ, όπως και η εκτίμηση

χωρικών , πληθυσμιακών και οικονομικών παραμέτρων είναι το θέμα του διήμερου

Συνεδρίου που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη 16-16 Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο

Thraki Palace , το οποίο πραγματοποιεί η ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) και επιστήμονες έχουν μελετήσει τρόπους για

προσέγγιση συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που παρατηρούνται στην

Ευρώπη και θεωρούνται καλές πυξίδες εφαρμογής, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει

ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Γιώργος Πατούλης. Ο κύριος Πατούλης σε

Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα Μ.Μ.Ε. κατέστησε σαφές, ότι είναι επιτακτική

ανάγκη να ξεπεραστούν οι υπάρχουσες παθογένειες με την άρση των νομοθετικών

ρυθμίσεων, που αποτελούν τροχοπέδη στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης

Στερεών Αποβλήτων, εισηγούμενος συμπράξεις δήμων , δημοτών, τοπικής

αυτοδιοίκησης και Νομοθετικής εξουσίας προς την κατεύθυνση εφαρμογής του

συστήματος διαχείρισης και της απορρόφησης κονδυλίων από την Ε.Ε. που

παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Το τελικό κείμενο που θα διαμορφωθεί μετά το τέλος

του Συνεδρίου θα κατατεθεί αρμοδίως στην Κυβέρνηση , ώστε να προβεί στις δέουσες

ενέργειες απεμπλοκής των διαδικασιών με άρση νομοθετικών ρυθμίσεων που

αποτελούν τροχοπέδη στην άμεση εφαρμογή της διαχείρισης αποβλήτων στους

Δήμους της Χώρας μας, καταλήγει ο κ. Πατούλης. Εν τω μεταξύ ο καθηγητής δυναμικής

Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και διαχείρισης του Πανεπιστημίου Αθηνών,

Ευθύμιος Λέκκας, αποσαφηνίζει ότι, απαιτείται να υπάρξει νέα προσέγγιση του

συστήματος διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων λαμβάνοντας υπ΄όψιν επιστημονικές

τεκμηριωμένες και εν εξελίξει έρευνες για την προστασία του περιβάλλοντος και

βέβαια τον παράγοντα της κλιματικής αλλαγής.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για