Βρεφονηπιακοί Σταθμοί στο Δήμο Αμαρουσίου

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται από το Δήμο Αμαρουσίου στην κάλυψη των αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών, με το ποσοστό επιτυχίας στην κάλυψη των αιτήσεων να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για