ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Σύμφωνα με το  καταρτισμένο  από την Ομάδα Εργασίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαυρεωτικής, Ειδικό Σχέδιο (2η ΕΚΔΟΣΗ) και κατευθυντήριες Οδηγίες για την Οργανωμένη Απομάκρυνση Πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας Δασικής Πυρκαγιάς, εφόσον ληφθεί απόφαση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, ο Δήμος θα πρέπει να μεριμνήσει για την έγκαιρη σχετική ενημέρωση των ατόμων που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες πολιτών (ΑμεΑ, υπερήλικες, μοναχικά άτομα, κλπ) που διαβιούν σε δομημένες περιοχές, των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις, ή για την έγκαιρη σχετική ενημέρωση των προσωπικών βοηθών τους ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων.

Στο πλαίσιο αυτό και για την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης ο Δήμος Λαυρεωτικής, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους των αναφερόμενων ομάδων να παρέχουν στοιχεία, εφόσον το επιθυμούν, τα οποία θα καταγραφούν σε ένα Μητρώο για την έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίηση τους από τις δημοτικές αρχές σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών στην περιοχή που διαβιούν.

Τα ζητούμενα στοιχεία είναι:

  • Στοιχεία επικοινωνίας
  • Ακριβής διεύθυνση
  • Κατηγορία αναπηρίας

Το μέσο μετακίνησης που θα διατεθεί για την έγκαιρη προληπτική απομάκρυνση των ατόμων αυτών, εφόσον το επιθυμούν, αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράμετρο για τη δρομολόγηση της δράσης της μετακίνησης των Ευάλωτων Ομάδων πολιτών καθώς επιτρέπει τον ορθό σχετικό προγραμματισμό των μέσων του ΕΚΑΒ και του Δήμου, στην περίπτωση που απαιτηθεί η συνδρομή τους αντίστοιχα, τόσο κατά την αρχική απομάκρυνση των ατόμων από την περιοχή όσο και κατά την επιστροφή τους στο χώρο διαμονής τους όταν πλέον θα έχει παρέλθει ο κίνδυνος.

Τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να παρέχουν την έγγραφη συγκατάθεσή τους αναφορικά με τα παρεχόμενα στοιχεία για λόγους προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων και σε καμία περίπτωση ΔΕΝ  θα δημοσιεύονται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΗΣ

Κερατέα

  • Κέντρο Κοινότητας Λαυρεωτικής, 1ος όροφος Δημαρχείου Κερατέας

Λ. Αθηνών – Σουνίου 37, Κερατέα Τ.Κ. 19001

κα Χατζηδάκη Γεωργία

Τηλ. 2299320210

Email: [email protected]

κα Μακρή Ελένη

Τηλ. 2299320228

Email: [email protected]

Λαύριο

  • Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου Λαυρεωτικής (Κτίριο ΕΚΑΒ),

Οδός Αθηνάς 29, Λαύριο Τ.Κ. 19500

κος Γεώργιζας Κωνσταντίνος

Τηλ. 2292026030

Email: [email protected]

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για