Δημοτική Αποθήκη Τροφίμων στο Δήμο Πετρούπολης

Μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης του Δήμου Πετρούπολης αποτελεί η Δημοτική Αποθήκη Τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για