Δημ. Συμβ. Ηλιούπολης:Σύμβαση για το Γεωγραφικό Σύστημα (GIS)

Στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30. 1.12 βρέθηκε και η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και Πανεπιστημίου Πειραιά για το Γεωγραφικό Σύστημα GIS

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για